Normativa

– Transparència

 

 

Tècnic/a d’orientació i inserció sociolaboral (24 hores)

Curs Pendent

Descripció i objectius:

Aquest curs ofereix un espai per a qui vulgui introduir-se en el món de la orientació laboral  i adquirir-ne competències. Vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les diverses tasques, funcions i recursos d’aquesta professió en el seu àmbit d’actuació. 
Lloc: La Formiga (c/Elkano, 74 baixos)
Inscripcions: Per inscriure-us, ompliu la butlleta d’inscripció i envieu-la a info@laformiga.org
Límit inscripcions: Una setmana abans de l’inici del curs. Si voleu bonificar-vos la formació, mireu de contactar amb almenys deu dies d’antel·lació.
Temari

1. Itinerari d’Orientació-Formació-Inserció.
2. Itinerari personal d’Inserció. Motivació i autoestima en el procés d’Orientació i Inserció Laboral. L’objectiu professional.
3. Les competències professionals.
4. Eines de recerca de feina. CV, CV per competències, carta de presentació.
5. Entrevista de feina.
6. Introducció a l’acompanyament en la recerca de feina a col·lectius de difícil inserció. Aturats de llarga durada, persones immigrades, joves, dones, persones amb discapacitat. 
Metodologia
Es combinarà la exposició de les temàtiques per part dels docents amb treball en grup, dinàmiques i pluja d’idees. Els docents aniran donant material i lectures per treballar prèviament a casa i aprofitar així el temps a l’aula. 
 
Professorat
Isabel Berrocal
Llicenciada en Psicologia per la UB, postgrau en Programes de Qualificació Professional (UB) i àmplia formació en Orientació i Inserció Laboral. Formadora en cursos de formació continua sobre comunicació interpersonal, treball en equip, orientació laboral, tècniques de recerca de feina. Experiència com a Orientadora laboral a l’administració local.
Mireia Martínez
Llicenciada en psicologia per la URL. Màster en tractament educatiu de la diversitat (UNED). Tècnica en orientació i inserció laboral a l’administració pública. Coordinadora de diferents programes de formació contínua adreçats a persones en risc d’exclusió social.

Recursos

Curtmetratge “Pipas”

 

 

Document: Fitxa inscripció (435.50 kb)

L’equip base de La Formiga està format per 3 persones.
Aquests som nosaltres, perquè ens coneguis una mica millor.

 

La Formiga hi és present en aquestes plataformes i participa en algunes de les seves comissions

2na edició

 

Aquest seminari de 10 hores està adreçat a professorat amb alumnat xinès. Es una formació subvencionada pel Departament d’Ensenyament, i es el 2n any que es realitza a la sede de La Formiga.

Al llarg d’aquesta formació es presentarà la situació actual dels xinesos a la Xina i dels xinesos a Catalunya, aportant situacions i casuística que es produeixen diàriament i que poden contribuir a la creació d’un ambient de proximitat i empatia tant amb el professor com amb la resta de companys a l’aula d’idiomes.

Calendari: 22, 28 i 29 de novembre.
Horari: 17 a 20.15h.
Lloc: La Formiga, carrer Elkano, 74. 08004 Barcelona.

El seminari serà impartit per la Begoña Ruiz de Infante, persona que coneix molt bé la comunitat xinesa. És llicenciada en Filologia Romànica per la UPV-EHU i en xinès mandarí per el Beijing Languages Institute. Master en immigració i educació intercultural per la UB, aquests últims 10 anys ha estat mediadora intercultural als ajuntaments de Santa Coloma i Badalona.

 

TEMARI

 

1. Xinesos a Catalunya
-Dades del padró
-Dades de escolarització
-Dades de la Seguretat Social

2. Presentació del país
El món de d’immigració xinesa a Catalunya NO es el món de la Xina. La situació de les persones en els diferents contexts varia. Els immigrants xinesos en París, poden tenir trets comuns amb els immigrants xinesos a Barcelona, però també tenen les seves particularitats. El context socioeconòmic i cultural en el país d’origen i en el país d’arribada, influeix, i molt , en la forma de viure.

3. Arribada a Catalunya. A diferents etapes d’assentament, diferents modalitats d’actuació.
-La família extensa (organització, relacions, logística)
-La vivenda: compartir pis amb d’altres clans
-Els fils i filles en un nou context adopten un nou paper.

4. Presentació del món del treball i situació laboral a la Xina i a Catalunya . Vídeo (5 min)

5. Els fils i filles a l’escola. L’escola xinesa i l’escola catalana: comparació.
-Contextualitzant a les famílies xineses, als alumnes d’origen xinés i als professors
-La llengua xinesa
-Comunicació no verbal
-L´ aprenentatge del idioma
-L’aprenentatge de la socialització en Catalunya
-Expectatives dels ciutadans d´ origen xinés en matèria de educació

6. La llengua xinesa. Una petita classe de xinès.
-Característiques de la llengua xinesa en comparació amb la llengua catalana
Kit per apropar-nos al univers lingüístic del alumnat de llengua xinesa (Possibilitats de explotació de cara al aula)
-L’aprenentatge de la socialització en Catalunya
-Una cançó i una manualitat per treballar l’empatia

7. Els serveis públics

– Serveis socials
– Serveis sanitaris
– Serveis policials i judicials
– Altres serveis

8. Associacionisme i xarxes socials

9. Religió i festivitats

 

INSCRIPCIONS
Per inscriure’t a aquesta formació, has d’enviar un mail, indicant nom i centre educatiu al que pertanys a: suporteducatiu@laformiga.org, o bé trucan’t per telèfon al 934438207. 

Normativa dels cursos de La Formiga:

La reserva de plaça es fa efectiva quan es paga com a mínim un 50% del cost total del curs.

 - El pagament de l’ import total s’ha de fer efectiu com a màxim una setmana abans de l’ inici del curs.

 - 7 dies abans de l’ inici del curs o un cop iniciat, no es retornarà l’ import de la matrícula en cas de donar-se de baixa.

 - En cas que el curs s’anul·li per manca d’alumnes inscrits es retornaran els diners per la mateixa via en què es va fer el pagament.

Pagament: Podeu fer-ho en efectiu o bé mitjançant ingrés al següent número de compte de CatalunyaCaixa:  2013-0259-66-0201365204

Recordeu Indicar el vostre nom i el curs al qual us inscriviu. 

 - Descomptes: Si teniu dret a descompte segons lo estipulat a la descripció dels cursos, heu de presentar els documents acreditatius de la situació que us dóna accés el primer dia de classe o bé enviar una còpia al mail amb la inscripció: Carnet Jove, Carnet família nombrosa o monoparental, Dardo, Certificat cursos de La Formiga.

– Bonificacions: Si sou treballadors en actiu us podeu bonificar els cursos de La Formiga. Les dades relatives al treballador i l’entitat han de remetre’s a La Formiga amb més de 7 dies d’antel·lació a l’inici del curs per poder gestionar-se amb la Fundació Tripartita.

 

Preguntes freqüents

– Si he enviat la fitxa d’inscripció, això vol dir que tinc dret a la reserva de plaça?

La fitxa d’inscripció és el pas previ indispensable per accedir al curs.  La reserva de la plaça es fa efectiva quan es paga com a mínim un 50% del cost total del curs. En qualsevol cas, el pagament de l’import total s’ha de fer efectiu com a màxim una setmana abans de l’inici del curs.

– Què passa si ja he pagat el curs i al final no puc anar?

Ens has d’avisar lo abans possible. Si ens avises amb temps suficient (mínim 7 dies d’antelació) et retornarem els diners. Pel contrari, si ens avises més tard d’aquests 7 dies, sentint-ho molt no et podrem retornar l’import de la matrícula. Això si, posa’t en contacte amb nosaltres per donar-te el material del curs corresponent.

 I si el curs el suspeneu vosaltres per falta d’alumnes?

En aquest cas, evidentment, et retornem els diners que havies pagat mitjançant un abonament al teu número de compte.

– Puc gaudir d’algun tipus de descompte?

Si ets del carnet Jove pots gaudir d’un % de descompte entre el 5% i el 10% (consulta a la fitxa de cada curs per saber de quan es tracta). L’únic que has de fer es comentar-nos que ets soci quan facis la inscripció, fer el pagament que et correspongui i mostrar-nos el carnet el primer dia de classe.

A partir del 2012, La Formiga també ha ofert diversos descomptes a persones pertanyents a col·lectius amb especials necessitats: persones a l’atur, membres de famílies nombroses i monoparentals i també a les persones amb vinculació a l’entitat: voluntaris o exalumnes de La Formiga ténen dret a diversos descomptes, especificats a la descripció dels cursos al web. Per accedir a aquests descomptes heu de mostrar els documents acreditatius de les diverses situacions, el primer dia de classe, o bé enviar una còpia per mail amb la fitxa d’inscripció.

També pots bonificar-te la formació i fer-la de manera gratuïta si ets treballador en actiu.

En qualsevol cas, els descomptes no són acumulables.

– Rebrè un certificat final de curs?

Si, però per rebre aquesta certificació final del curs és imprescindible haver assistit presencialment com a mínim al 80% de les classes. Això vol dir que, per exemple, d’un curs de 40 hores, nomès en podràs faltar 8h com a màxim per obtenir-ne el certificat.
 

* La Formiga es reserva el dret a suspendre o canviar les dates del curs podent avisar amb una setmana d’antelació abans del seu inici.

Digues la teva!

T’interessa algún curs de formació en alguna temàtica concreta relacionada amb l’àmbit social o la cultura xinesa? Fes-nos una proposta i, si es viable i trobem un grup de gent animada en realitzar-ho, tractem d’organitzar-lo per tirar-ho endavant!

• Afavorir l’acomodació de la població immigrada, oferint la informació, formació, orientació i acompanyament necessaris per a l’adquisició de les eines per una adaptació integral, òptima i positiva.

• Desenvolupar accions dirigides a col•lectius en situació d’especial vulnerabilitat com: infants i joves, dones, persones immigrades i refugiades, persones en situació d’atur i/o dificultats d’integració sociolaboral, minories ètniques i altres col•lectius.

• Fomentar la convivència intercultural, mitjançant la sensibilització de la població a partir de la promoció de la participació ciutadana i comunitària de les persones nouvingudes i autòctones.

• Oferir formació especialitzada dins de l’àmbit de la intervenció social i intercultural i l’ensenyament de les llengües d’acollida.

• Desenvolupar programes dirigits a joves, per tal d’afavorir el seu procés de desenvolupament personal, mitjançant accions que afavoreixin la seva trajectòria formativa, laboral i/o psicoafectiva.

• Afavorir la consecució de la igualtat de gènere, desplegant projectes dirigits a proporcionar recolzament tan a nivell de formació, com d’orientació i assessorament a dones en situació d’especial vulnerabilitat, així com proporcionar estratègies i recursos per a la conciliació familiar, laboral i social.

• Promoure mesures per a la integració en el mercat de treball de les persones en situació de risc d’exclusió social i laboral.

• Promoure la diversitat i la no discriminació en el món del treball, especialment la integració i la igualtat dels treballadors i treballadores amb dificultats per a la inserció laboral.