Normativa

– Transparència

 

 

Tècnic/a d’orientació i inserció sociolaboral (24 hores)

Curs Pendent

Descripció i objectius:

Aquest curs ofereix un espai per a qui vulgui introduir-se en el món de la orientació laboral  i adquirir-ne competències. Vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les diverses tasques, funcions i recursos d’aquesta professió en el seu àmbit d’actuació. 
Lloc: La Formiga (c/Elkano, 74 baixos)
Inscripcions: Per inscriure-us, ompliu la butlleta d’inscripció i envieu-la a info@laformiga.org
Límit inscripcions: Una setmana abans de l’inici del curs. Si voleu bonificar-vos la formació, mireu de contactar amb almenys deu dies d’antel·lació.
Temari

1. Itinerari d’Orientació-Formació-Inserció.
2. Itinerari personal d’Inserció. Motivació i autoestima en el procés d’Orientació i Inserció Laboral. L’objectiu professional.
3. Les competències professionals.
4. Eines de recerca de feina. CV, CV per competències, carta de presentació.
5. Entrevista de feina.
6. Introducció a l’acompanyament en la recerca de feina a col·lectius de difícil inserció. Aturats de llarga durada, persones immigrades, joves, dones, persones amb discapacitat. 
Metodologia
Es combinarà la exposició de les temàtiques per part dels docents amb treball en grup, dinàmiques i pluja d’idees. Els docents aniran donant material i lectures per treballar prèviament a casa i aprofitar així el temps a l’aula. 
 
Professorat
Isabel Berrocal
Llicenciada en Psicologia per la UB, postgrau en Programes de Qualificació Professional (UB) i àmplia formació en Orientació i Inserció Laboral. Formadora en cursos de formació continua sobre comunicació interpersonal, treball en equip, orientació laboral, tècniques de recerca de feina. Experiència com a Orientadora laboral a l’administració local.
Mireia Martínez
Llicenciada en psicologia per la URL. Màster en tractament educatiu de la diversitat (UNED). Tècnica en orientació i inserció laboral a l’administració pública. Coordinadora de diferents programes de formació contínua adreçats a persones en risc d’exclusió social.

Recursos

Curtmetratge “Pipas”

 

 

Document: Fitxa inscripció (435.50 kb)

L’equip base de La Formiga està format per 3 persones.
Aquests som nosaltres, perquè ens coneguis una mica millor.

 

La Formiga hi és present en aquestes plataformes i participa en algunes de les seves comissions

Xarxa d’acollida de Barcelona

La Xarxa d’Acollida de Barcelona està integrada per un conjunt de 85 entitats sense ànim de lucre que proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes amb l’objectiu de promoure’n l’autonomia personal i la integració social, alhora que es prova d’aconseguir una cohesió social més efectiva del conjunt de la ciutadania. Les entitats de la Xarxa d’Acollida proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes en els àmbits següents: tràmits administratius, assessorament legal, formació i/o inserció laboral, classes de llengua, sessions de coneixement de l’entorn, salut, atenció social, atenció psicològica i educació no formal. La Formiga forma part del grup de treball de la Coordinadora de la Llengua

Del 10 al 24 de juliol (noves dates)

Inscripcions obertes

 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL CURS
 
Aquest curs vol oferir formació sobre les principals tècniques i procediments de mediació en contextos interculturals, així com de resolució de conflictes comunitaris. Vol proporcionar a l’alumnat les eines necessàries per tal d’afrontar amb èxit les situacions en què es requireixi una mediació.  
 
CALENDARI: Del 10 al 24 de juliol.
Horari: Dimarts i divendres de 17:00 a 21:00 hores
Total d’hores: 20 hores
Preu:  120 euros*.
*Descomptes (no acumulables):
-10% amb el Carnet Jove (108 euros)
100 euros per a aurats, membres de famílies nombroses i monoparentals, voluntaris de La Formiga i antics alumnes.
Lloc realització: La Formiga (c/Elkano, 74 baixos)
 
Inscripcions 

Per inscriure-us: Ompliu la butlleta d’inscripció i envieu-la a info@laformiga.org abans del 25 de juny. Places limitades. Inscripcions per ordre de reserva de plaça.
 

 
 
 TEMARI
 
1. Aproximació i diagnòstic davant el conflicte. Nivells lògics.
2. Habilitats comunicatives davant situacions de conflicte. Escolta activa i receptiva.
3. El procés de mediació. Fases.
4. Tècniques de mediació i conducció del procés comunicatiu. La pregunta adequada, reformulacions, resums, traducció sociolingüística i cultural. 
5. Resolució d’un cas pràctic. 

 

 
METODOLOGIA
Es combinarà la exposició de les temàtiques per part dels docents amb jocs de rol, treball en grup, dinàmiques i pluja d’idees. Els docents aniran donant material i lectures per treballar prèviament a casa i aprofitar així el temps a l’aula. 
 
 
PROFESSORAT
 
Elisabeth Uribe
Llicenciada en Història per la UB, formadora de formadors en interculturalitat  i màster en Estudis interdisciplinars de la Dona (UB). Experta en formació en comunicació intercultural i en formació de professionals de diversos organismes públics i de mediadors interculturals.
 
Mohammed Essahli
Mediador intercultural amb més de 10 anys d’experiència en el servei de l’Ajuntament de Barcelona i membre supervisor de casos comunitaris i veïnals a la Diputació de Barcelona. Responsable en mediació comunitaria i veïnal en Canovelles, formador sobre cultura marroquí a diversos professionals (mossos d’esquadra, treballadors de Serveis socials…), i asessor en escoles i diversos professionals de Serveis Socials sobre relacions i casos amb famílies magrebines.
 
Gull Syed
Diplomat en Homeopatia i mediador en el Servei de mediació intercultural de l’Ajuntament de Barcelona. Formador en cursos de capacitació de mediadors. Intervenció mediadora en processos interpersonals i comunitaris i assessor a equips de serveis socials, tècnics de OACs i altres àrees d’administració pública (inmigració, educació, cossos i forces de seguretat, etc) en relació als col.lectius d’Asia meridional sobre: processos migratoris, sistemes familiars, rols de gènere, valors, hàbits, costums, comportaments, etc.  

Jesús Gómez Pujol

Director Tècnic

Cofundador de La Formiga l’any 2000, ha estat vinculat a entitats de l’àmbit de la immigració i la interculturalitat des de 1988. És llicenciat en Economia per la UB.

Iniciació al Xinès: llengua i cultura

Curs inicial adreçat a persones amb interès per conèixer aquesta llengua des d’un vessat tant lingüístic com cultural.

Amb aquest curs pretenem omplir un buit present en molts cursos de llengua xinesa, que sovint s’endinsen en continguts específics, sense aportar una visió general dels mecanismes de la llengua, estretament relacionats amb qüestions socials i culturals. Des d’una aproximació àmplia i integradora, es vol fomentar l’interès per la llengua i la cultura xineses i sobretot afavorir un aprenentatge racional, que permeti progressar en l’estudi de manera gradual a partir d’una base sòlida.

  

OBJECTIUS DEL CURS

Aquest curs t’introduïrà a la varietat oral estàndard (mandarí o putonghua) amb escriptura de caràcters simplificats. A l’acabament del curs, l’estudiant haurà assolit uns coneixements bàsics de la llengua des d’una aproximació multidiscilplinària. Serà capaç de mantenir converses senzilles sobre situacions de la vida quotidiana i començarà a llegir i a escriure utilitzant caràcters.


CONTINGUT

  • Societat i cultura: claus per a una comunicació eficaç amb persones de cultura xinesa.
  • Llengua oral: el mandarí en la diversitat lingüística; el pinyin com a sistema per a l’aprenentatge de la pronunciació; els tons en la configuració de l’oral.
  • Llengua escrita: descripció dels caràcters xinesos: formació, composició i tipologies; la varietat de sistemes d’escriptura; la cal.ligrafia com a art al nostre abast.
  • Pràctica de situacions comunicatives: saludar i acomiadar-se; presentar-se i donar les gràcies; demanar i donar informació (personal, d’accions quotidianes…), etc.

 

METODOLOGIA

Es combinarà l’explicació de continguts amb el plantejament de situacions comunicatives reals i la realització de pràctiques d’escriptura. En aquest sentit, es vol fomentar la participació activa dels estudiants, amb un enfocament basat en exercicis adaptats als seus interessos i necessitats. Al mateix temps, es proporcionaran materials addicionals (tant en paper com en línia) que permetin als estudiants aprofundir en els continguts del curs de manera autònoma.

 

CALENDARI:  Dilluns 23 d’abril al 2 de juliol Horari: Dilluns i dimecres, de 18.00 a 20.00h.

Total d’hores: 40h

Professora: Elena Martín Enebral

Preu:  200 euros (10% de descompte amb Carnet Jove: 180 euros)

Data límit inscripcions: 20 d’abril.

 

Ompliu la butlleta d’inscricpíó que trobareu a l’apartat “Subscriu-te!”

 

 

 PROFESSORAT

Elena Martín Enebral

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, postgrau en Estudis d’Àsia Oriental per la UOC i diplomada en Llengua Xinesa per la Universitat d’Estudis Estrangeres de Pequín. Actualment imparteix cursos de llengua xinesa a la Universitat Oberta de Catalunya (en col.laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya) i la Universitat Politècnica de Catalunya (en col.laboració amb el Servei de Llengües i Terminologia). Té també una llarga experiència en traducció i interpretació per a institucions, editorials i agències de traducció.

 

Per inscriure’t als nostres cursos, l’únic que has de fer és omplir la butlleta adjunta que veuràs aquí, omplir-ho amb les teves dades indicant quin curs vols realitzar, i enviar-ho a la següent adreça: info@laformiga.org (o si ho prefereixes, presencialment a la nostra entitat).

A la butlleta trobareu les indicacions per a fer efectiva la matrícula. Si teniu qualsevol dubte, no dubteu en contactar!

 

Document: FITXA-INSCRIPCIÓ.doc (435.50 kb)