Normativa

– Transparència

 

 

Generalitat de Catalunya

Tècnic/a d’orientació i inserció sociolaboral (24 hores)

Curs Pendent

Descripció i objectius:

Aquest curs ofereix un espai per a qui vulgui introduir-se en el món de la orientació laboral  i adquirir-ne competències. Vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les diverses tasques, funcions i recursos d’aquesta professió en el seu àmbit d’actuació. 
Lloc: La Formiga (c/Elkano, 74 baixos)
Inscripcions: Per inscriure-us, ompliu la butlleta d’inscripció i envieu-la a info@laformiga.org
Límit inscripcions: Una setmana abans de l’inici del curs. Si voleu bonificar-vos la formació, mireu de contactar amb almenys deu dies d’antel·lació.
Temari

1. Itinerari d’Orientació-Formació-Inserció.
2. Itinerari personal d’Inserció. Motivació i autoestima en el procés d’Orientació i Inserció Laboral. L’objectiu professional.
3. Les competències professionals.
4. Eines de recerca de feina. CV, CV per competències, carta de presentació.
5. Entrevista de feina.
6. Introducció a l’acompanyament en la recerca de feina a col·lectius de difícil inserció. Aturats de llarga durada, persones immigrades, joves, dones, persones amb discapacitat. 
Metodologia
Es combinarà la exposició de les temàtiques per part dels docents amb treball en grup, dinàmiques i pluja d’idees. Els docents aniran donant material i lectures per treballar prèviament a casa i aprofitar així el temps a l’aula. 
 
Professorat
Isabel Berrocal
Llicenciada en Psicologia per la UB, postgrau en Programes de Qualificació Professional (UB) i àmplia formació en Orientació i Inserció Laboral. Formadora en cursos de formació continua sobre comunicació interpersonal, treball en equip, orientació laboral, tècniques de recerca de feina. Experiència com a Orientadora laboral a l’administració local.
Mireia Martínez
Llicenciada en psicologia per la URL. Màster en tractament educatiu de la diversitat (UNED). Tècnica en orientació i inserció laboral a l’administració pública. Coordinadora de diferents programes de formació contínua adreçats a persones en risc d’exclusió social.

Recursos

Curtmetratge “Pipas”

 

 

Document: Fitxa inscripció (435.50 kb)

La Formiga hi és present en aquestes plataformes i participa en algunes de les seves comissions

L’equip base de La Formiga està format per 3 persones.
Aquests som nosaltres, perquè ens coneguis una mica millor.

 

La Formiga va néixer l’any 2000 amb l’objectiu d’impulsar projectes i actuacions adreçades a cobrir noves necessitats socials relacionades amb l’arribada de persones nouvingudes d’orígens i realitats molt diverses.

Les primeres activitats de La Formiga es van realitzar al Centre Cívic Pati Llimona, un curs d’aproximació a la cultura xinesa i una exposició de cal•ligrafia i pintura d’artistes xinesos.

L’Escola de Llengua és el primer projecte estable de La Formiga on han participat centenars de persones en cursos d’iniciació al castellà i català. Entre aquests hi ha grups específics per a persones xineses, amb professorat que parla xinès.

La Formiga també destaca per impartir formació de mediació intercultural i també de tècnics d’inserció sociolaboral, entre altres especialitats.

Entre 2001 i 2005 organitza Xinalona, Festival de les arts i la cultura xinesa, que és un punt de trobada de persones interessades en diversos aspectes de la cultura xinesa: la llengua, les arts, la medicina tradicional.

Al 2003 publica el Mètode d’ensenyament de la llengua catalana i castellana per a persones d’origen xinès, material que, des de la primera edició s’ha distribuit a desenes de centres d’educació d’adults.

Paral·lelament durant diversos estius l’associació va organitzar a Santa Coloma de Gramenet el Casal de Llengua Xia Tian, on centenars d’infants d’origen xinès van participar a classes de català i a activitats de lleure. Aquest projecte va ser reconegut l’any 2006 amb el Premi Francesc Candel de la Fundació Carulla.

La Formiga també desenvolupa una tasca molt intensa se suport ajoves romanesos d’ètnia rom i al 2004 organitza les 1es. Jornades d’inclusió social dels gitanos romanesos, amb la participació de professionals i representants del col•lectiu. En aquesta línia al 2010 desenvolupa el projecte Cavall Fort de lleure infantil amb infants a Badalona.

La Formiga també ha fet accions a l’àmbit educatiu amb projectes d’orientació a les famílies i de prevenció de l’absentisme a diversos municipis i amb un servei de traducció a les escoles a Santa Coloma de Gramenet. A les escoles de Barcelona va desenvolupar el projecte Xué Xiao de mediació intercultural amb famílies xineses.

L’any 2006 la Formiga es trasllada a la seva seu actual al barri del Poble Sec on impulsa el projecte Mon Barri de promoció de les dones immigrades. Amb aquesta actuació l’entitat va ser reconeguda el 2008 amb el premi Maria Aurelia Capmany de l’Ajuntament de Barcelona i al 2015 amb un Premi de la Fundació Bizcabar.

A partir de 2011 La Formiga va situar com a prioritat el treball amb joves i interculturalitat. D’aquí neixen una sèrie de projectes adreçats a joves nouvinguts que combinen el reforç lingüístic amb activitats d’educació en el lleure.

Actualment La Formiga concentra els seus esforços a l’àmbit del  reforç de llengua de joves nouvinguts, al projecte de suport a les dones immigrades Mon Barri i a l’Escola de Llengua.

Document: Memòria de La Formiga 2017 (6.86 MB)

Xarxa d’acollida de Barcelona

La Xarxa d’Acollida de Barcelona està integrada per un conjunt de 85 entitats sense ànim de lucre que proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes amb l’objectiu de promoure’n l’autonomia personal i la integració social, alhora que es prova d’aconseguir una cohesió social més efectiva del conjunt de la ciutadania. Les entitats de la Xarxa d’Acollida proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes en els àmbits següents: tràmits administratius, assessorament legal, formació i/o inserció laboral, classes de llengua, sessions de coneixement de l’entorn, salut, atenció social, atenció psicològica i educació no formal. La Formiga forma part del grup de treball de la Coordinadora de la Llengua

Del 10 al 24 de juliol (noves dates)

Inscripcions obertes

 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL CURS
 
Aquest curs vol oferir formació sobre les principals tècniques i procediments de mediació en contextos interculturals, així com de resolució de conflictes comunitaris. Vol proporcionar a l’alumnat les eines necessàries per tal d’afrontar amb èxit les situacions en què es requireixi una mediació.  
 
CALENDARI: Del 10 al 24 de juliol.
Horari: Dimarts i divendres de 17:00 a 21:00 hores
Total d’hores: 20 hores
Preu:  120 euros*.
*Descomptes (no acumulables):
-10% amb el Carnet Jove (108 euros)
100 euros per a aurats, membres de famílies nombroses i monoparentals, voluntaris de La Formiga i antics alumnes.
Lloc realització: La Formiga (c/Elkano, 74 baixos)
 
Inscripcions 

Per inscriure-us: Ompliu la butlleta d’inscripció i envieu-la a info@laformiga.org abans del 25 de juny. Places limitades. Inscripcions per ordre de reserva de plaça.
 

 
 
 TEMARI
 
1. Aproximació i diagnòstic davant el conflicte. Nivells lògics.
2. Habilitats comunicatives davant situacions de conflicte. Escolta activa i receptiva.
3. El procés de mediació. Fases.
4. Tècniques de mediació i conducció del procés comunicatiu. La pregunta adequada, reformulacions, resums, traducció sociolingüística i cultural. 
5. Resolució d’un cas pràctic. 

 

 
METODOLOGIA
Es combinarà la exposició de les temàtiques per part dels docents amb jocs de rol, treball en grup, dinàmiques i pluja d’idees. Els docents aniran donant material i lectures per treballar prèviament a casa i aprofitar així el temps a l’aula. 
 
 
PROFESSORAT
 
Elisabeth Uribe
Llicenciada en Història per la UB, formadora de formadors en interculturalitat  i màster en Estudis interdisciplinars de la Dona (UB). Experta en formació en comunicació intercultural i en formació de professionals de diversos organismes públics i de mediadors interculturals.
 
Mohammed Essahli
Mediador intercultural amb més de 10 anys d’experiència en el servei de l’Ajuntament de Barcelona i membre supervisor de casos comunitaris i veïnals a la Diputació de Barcelona. Responsable en mediació comunitaria i veïnal en Canovelles, formador sobre cultura marroquí a diversos professionals (mossos d’esquadra, treballadors de Serveis socials…), i asessor en escoles i diversos professionals de Serveis Socials sobre relacions i casos amb famílies magrebines.
 
Gull Syed
Diplomat en Homeopatia i mediador en el Servei de mediació intercultural de l’Ajuntament de Barcelona. Formador en cursos de capacitació de mediadors. Intervenció mediadora en processos interpersonals i comunitaris i assessor a equips de serveis socials, tècnics de OACs i altres àrees d’administració pública (inmigració, educació, cossos i forces de seguretat, etc) en relació als col.lectius d’Asia meridional sobre: processos migratoris, sistemes familiars, rols de gènere, valors, hàbits, costums, comportaments, etc.