Normativa

Iniciació al Xinès: llengua i cultura

Curs inicial adreçat a persones amb interès per conèixer aquesta llengua des d’un vessat tant lingüístic com cultural.

Amb aquest curs pretenem omplir un buit present en molts cursos de llengua xinesa, que sovint s’endinsen en continguts específics, sense aportar una visió general dels mecanismes de la llengua, estretament relacionats amb qüestions socials i culturals. Des d’una aproximació àmplia i integradora, es vol fomentar l’interès per la llengua i la cultura xineses i sobretot afavorir un aprenentatge racional, que permeti progressar en l’estudi de manera gradual a partir d’una base sòlida.

  

OBJECTIUS DEL CURS

Aquest curs t’introduïrà a la varietat oral estàndard (mandarí o putonghua) amb escriptura de caràcters simplificats. A l’acabament del curs, l’estudiant haurà assolit uns coneixements bàsics de la llengua des d’una aproximació multidiscilplinària. Serà capaç de mantenir converses senzilles sobre situacions de la vida quotidiana i començarà a llegir i a escriure utilitzant caràcters.


CONTINGUT

 • Societat i cultura: claus per a una comunicació eficaç amb persones de cultura xinesa.
 • Llengua oral: el mandarí en la diversitat lingüística; el pinyin com a sistema per a l’aprenentatge de la pronunciació; els tons en la configuració de l’oral.
 • Llengua escrita: descripció dels caràcters xinesos: formació, composició i tipologies; la varietat de sistemes d’escriptura; la cal.ligrafia com a art al nostre abast.
 • Pràctica de situacions comunicatives: saludar i acomiadar-se; presentar-se i donar les gràcies; demanar i donar informació (personal, d’accions quotidianes…), etc.

 

METODOLOGIA

Es combinarà l’explicació de continguts amb el plantejament de situacions comunicatives reals i la realització de pràctiques d’escriptura. En aquest sentit, es vol fomentar la participació activa dels estudiants, amb un enfocament basat en exercicis adaptats als seus interessos i necessitats. Al mateix temps, es proporcionaran materials addicionals (tant en paper com en línia) que permetin als estudiants aprofundir en els continguts del curs de manera autònoma.

 

CALENDARI:  Dilluns 23 d’abril al 2 de juliol Horari: Dilluns i dimecres, de 18.00 a 20.00h.

Total d’hores: 40h

Professora: Elena Martín Enebral

Preu:  200 euros (10% de descompte amb Carnet Jove: 180 euros)

Data límit inscripcions: 20 d’abril.

 

Ompliu la butlleta d’inscricpíó que trobareu a l’apartat “Subscriu-te!”

 

 

 PROFESSORAT

Elena Martín Enebral

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, postgrau en Estudis d’Àsia Oriental per la UOC i diplomada en Llengua Xinesa per la Universitat d’Estudis Estrangeres de Pequín. Actualment imparteix cursos de llengua xinesa a la Universitat Oberta de Catalunya (en col.laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya) i la Universitat Politècnica de Catalunya (en col.laboració amb el Servei de Llengües i Terminologia). Té també una llarga experiència en traducció i interpretació per a institucions, editorials i agències de traducció.

Mètode d’Ensenyament de català i castellà per a persones d’origen xinès

DESCRIPCIÓ
El Mètode d’Ensenyament de català i castellà per a persones d’origen xinès pretén ser una eina bàsica de treball per al professorat que treballa amb alumnes d’aquesta procedència. El·laborat a partir de l’experiència a les aules dels docents Félix Bordallo i Olga Miguel, aquest Manual vol facilitar l’aprenentatge de la llengua a l’alumnat xinès, tot donant pautes i orientacions comunicatives i metodològiques als professors per tal de superar les dificultats específiques en l’aprenentatge de la llengua que presenta l’alumnat xinès. Entenent les diferències en les estructures de les llengues i els punts de divergència en les dinàmiques educatives, situacionals i comunicacionals presents a les cultures orientals i occidentals, els professors poden millorar la seva actuació educativa.  
  
Continguts
El manual complet està format per 7 unitats ( per a cada llengua, castellà i català ). S’acompanya d’un fulletó de justificació del manual i d’una breu explicació en referència a les pautes culturals i lingüístiques xineses que s’han de tenir en compte a l’hora d’ensenyar segones llengües a aquest col·lectiu.
El nostre mètode d’ensenyament parteix de les formes més habituals d’aprenentatge aplicades a les aules xineses, memorització i repetició a cor, per arribar progressivament a unes formes més occidentals d’aprenentatge, com per exemple la representació de situacions comunicatives a classe.
Al marge de les qüestions més metodològiques, hem de ressaltar també que al llarg del Manual,s’han inclòs alguns apunts culturals que permetran a la persona docent entendre algunes de las dificultats que poden tenir els seus alumnes quan volen aprendre el nostre idioma.
 
Índex del Manual – Llibre del professor/a i de l’alumne/a
Unitat 1 – L’alfabet
Unitat 2 – Grups de consonants
Unitat 3 – Grups de vocals
Unitat 4 – Consolidació i nombres
Unitat 5 – Més nombres, quina hora és?
Unitat 6 – Pot repetir, si us plau?
Unitat 7 – Com es diu vostè?
Annexes
 
 
Per què aquest Mètode?
La llengua és la clau d’accés a qualsevol cultura i el coneixement o desconeixement d’aquesta marca el grau d’integració de l’individu en la societat que l’acull. Per a totes les persones que arriben al nostre país l’aprenentatge de la llengua és imprescindible, i a més a més una feina àrdua i costosa, però pels xinesos ho és encara més.  La llengua xinesa és una llengua conceptual, cada un dels seus símbols representa una idea i no una lletra. A més a més, les diferències gramaticals són abismals, per a que serveixi d’exemple citem algunes diferències importants:
     inexistència dels articles determinats i indeterminats.
–  no utilització de la flexió per al gènere i el nombre
–  inexistència de la conjugació verbal.
 
 Exemple: Wo mingtian qu kan
 Traducció literal: jo demà aniré veure tu
 Traducció: Demà aniré a veure’t
-no existeixen verbs pronominals ni pronoms que substitueixin al CD i al CI
 Exemple: La dona nen menjar acabar poma  després rentar mans
 Traducció: La nena després de menjar la poma es   renta les mans.
 Traducció literal: No es pot dir en xinès.
  
METODOLOGIA
L’enfoc metodològic és principalment comunicatiu. Perseguim que l’alumne pugui utilitzar el sistema comunicatiu de forma efectiva, i per assolir aquest objectiu proposem un mètode interactiu en el que l’alumne és protagonista del seu propi aprenentatge:  ha de tenir múltiples oportunitats per experimentar, per equivocar-se i aprendre de l’error.
Algunes orientacions pels professors
La principal dificultat que ens trobarem és intrínsecament lingüística, en primer lloc hem de pensar que la llengua xinesa és una llengua conceptual, escrita amb caràcters que majoritàriament representen idees. En canvi, en català cada símbol de l’alfabet representa un so. Això implica que les persones xineses han de passar d’una llengua basada en idees a una llengua basada en els sons. Aquests sons els són, en la major part, aliens, i per tant, les primeres dificultats que tindran seran les de reconèixer i reproduir aquests sons. Les següents dificultats apareixeran quan hàgim d’explicar que cada paraula es divideix, de forma bastant estricta, en síl·labes.
 
Quan donin el pas següent, s’enfrontaran a les transformacions que poden patir les paraules segons el seu gènere o nombre, i per als verbs el seu temps verbal, transformacions que amb prou feines existeixen en xinès. A continuació aprendran que l’ordre de les paraules en una frase és molt important, encara que se’n poden amagar algunes… Per altre banda, amb aquest Manual intentem preparar als alumnes (molts d’ells just acabats d’arribar al nostre país i que fins al moment de la seva arribada han tingut pocs contactes amb cultures no-orientals) per a les dificultats que pugin tenir quan entrin en contacte amb persones d’aquest país. Si les dificultats lingüístiques són evidents i al capdavall són només una qüestió de pràctica i memorització, les que anomenem “dificultats culturals” són més insidioses.
Aquestes són barreres per a la comunicació que es creen de manera inconscient, perquè les normes culturals són normes que la persona té i aplica “sense pensar-ho”, i a més a més suposa que són “universals”. En el Manual apareixen algunes consideracions al respecte, en forma de qüestions concretes que resulten de gran interès per al professor, com per exemple el usos del tu/vostè.
 
En ser fruit d’una experiència real en aules amb alumnes xinesos i estar realitzat pels professors/es que han impartit aquestes classes i són coneixedors de la llengua i cultura xineses, es tracta d’un material de gran utilitat per a l’aprenentatge del català i castellà per part de les persones xineses amb l’objectiu final de la millora de les seves condicions de vida i la seva integració sociolaboral.

 

Aquest curs, amb una duració total de 56 hores, està pensat per preparar futurs tècnics/agents d’acollida. L’objectiu del curs es donar eines, informació i formació per a la posada en marxa de les sessions d’Acollida previstes per la Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya (10/2010, 7 maig) 
 

 

 TEMARI

 • La nova llei d’estrangeria
 • Acollida a nivell local: llei catalana d’Acollida
 • Models dels serveis d’Acollida
 • Metodologia de les sessions d’Acollida
 • Immigració, economia i societat
 • Politiques locals d’integració i acollida
 • Característiques i necessitats socials de la nova immigració: Joves, Dones immigrades, Immigració magribina, Immigració xinesa, Immigració llatina, Immigració de l’Est, Immigració de l’Àfrica Subsahariana, Immigració de Pakistan
 
 

Calendari: Pròximament (2012)

Horari: Divendres 17.00 a 21.00h i dissabtes de 10.00 a 14.00h

Coordinadors: Gustavo de Miguel i Jesús Gòmez Pujol

Preu: 325,00e

 

 

Normativa dels cursos de La Formiga:

La reserva de plaça es fa efectiva quan es paga com a mínim un 50% del cost total del curs.

 - El pagament de l’ import total s’ha de fer efectiu com a màxim una setmana abans de l’ inici del curs.

 - 7 dies abans de l’ inici del curs o un cop iniciat, no es retornarà l’ import de la matrícula en cas de donar-se de baixa.

 - En cas que el curs s’anul·li per manca d’alumnes inscrits es retornaran els diners per la mateixa via en què es va fer el pagament.

Pagament: Podeu fer-ho en efectiu o bé mitjançant ingrés al següent número de compte de CatalunyaCaixa:  2013-0259-66-0201365204

Recordeu Indicar el vostre nom i el curs al qual us inscriviu. 

 - Descomptes: Si teniu dret a descompte segons lo estipulat a la descripció dels cursos, heu de presentar els documents acreditatius de la situació que us dóna accés el primer dia de classe o bé enviar una còpia al mail amb la inscripció: Carnet Jove, Carnet família nombrosa o monoparental, Dardo, Certificat cursos de La Formiga.

– Bonificacions: Si sou treballadors en actiu us podeu bonificar els cursos de La Formiga. Les dades relatives al treballador i l’entitat han de remetre’s a La Formiga amb més de 7 dies d’antel·lació a l’inici del curs per poder gestionar-se amb la Fundació Tripartita.

 

Preguntes freqüents

– Si he enviat la fitxa d’inscripció, això vol dir que tinc dret a la reserva de plaça?

La fitxa d’inscripció és el pas previ indispensable per accedir al curs.  La reserva de la plaça es fa efectiva quan es paga com a mínim un 50% del cost total del curs. En qualsevol cas, el pagament de l’import total s’ha de fer efectiu com a màxim una setmana abans de l’inici del curs.

– Què passa si ja he pagat el curs i al final no puc anar?

Ens has d’avisar lo abans possible. Si ens avises amb temps suficient (mínim 7 dies d’antelació) et retornarem els diners. Pel contrari, si ens avises més tard d’aquests 7 dies, sentint-ho molt no et podrem retornar l’import de la matrícula. Això si, posa’t en contacte amb nosaltres per donar-te el material del curs corresponent.

 I si el curs el suspeneu vosaltres per falta d’alumnes?

En aquest cas, evidentment, et retornem els diners que havies pagat mitjançant un abonament al teu número de compte.

– Puc gaudir d’algun tipus de descompte?

Si ets del carnet Jove pots gaudir d’un % de descompte entre el 5% i el 10% (consulta a la fitxa de cada curs per saber de quan es tracta). L’únic que has de fer es comentar-nos que ets soci quan facis la inscripció, fer el pagament que et correspongui i mostrar-nos el carnet el primer dia de classe.

A partir del 2012, La Formiga també ha ofert diversos descomptes a persones pertanyents a col·lectius amb especials necessitats: persones a l’atur, membres de famílies nombroses i monoparentals i també a les persones amb vinculació a l’entitat: voluntaris o exalumnes de La Formiga ténen dret a diversos descomptes, especificats a la descripció dels cursos al web. Per accedir a aquests descomptes heu de mostrar els documents acreditatius de les diverses situacions, el primer dia de classe, o bé enviar una còpia per mail amb la fitxa d’inscripció.

També pots bonificar-te la formació i fer-la de manera gratuïta si ets treballador en actiu.

En qualsevol cas, els descomptes no són acumulables.

– Rebrè un certificat final de curs?

Si, però per rebre aquesta certificació final del curs és imprescindible haver assistit presencialment com a mínim al 80% de les classes. Això vol dir que, per exemple, d’un curs de 40 hores, nomès en podràs faltar 8h com a màxim per obtenir-ne el certificat.
 

* La Formiga es reserva el dret a suspendre o canviar les dates del curs podent avisar amb una setmana d’antelació abans del seu inici.

Presentació

La Formiga va néixer l’any 2000 amb l’objectiu d’impulsar projectes i actuacions adreçades a cobrir noves necessitats socials relacionades amb l’arribada de persones nouvingudes d’orígens i realitats molt diverses.

Les primeres activitats de La Formiga es van realitzar al Centre Cívic Pati Llimona, un curs d’aproximació a la cultura xinesa i una exposició de cal•ligrafia i pintura d’artistes xinesos.

L’Escola de Llengua és el primer projecte estable de La Formiga on han participat centenars de persones en cursos d’iniciació al castellà i català. Entre aquests hi ha grups específics per a persones xineses, amb professorat que parla xinès.

La Formiga també destaca per impartir formació de mediació intercultural i també de tècnics d’inserció sociolaboral, entre altres especialitats.

Entre 2001 i 2005 organitza Xinalona, Festival de les arts i la cultura xinesa, que és un punt de trobada de persones interessades en diversos aspectes de la cultura xinesa: la llengua, les arts, la medicina tradicional.

Al 2003 publica el Mètode d’ensenyament de la llengua catalana i castellana per a persones d’origen xinès, material que, des de la primera edició s’ha distribuit a desenes de centres d’educació d’adults.

Paral·lelament durant diversos estius l’associació va organitzar a Santa Coloma de Gramenet el Casal de Llengua Xia Tian, on centenars d’infants d’origen xinès van participar a classes de català i a activitats de lleure. Aquest projecte va ser reconegut l’any 2006 amb el Premi Francesc Candel de la Fundació Carulla.

La Formiga també desenvolupa una tasca molt intensa se suport ajoves romanesos d’ètnia rom i al 2004 organitza les 1es. Jornades d’inclusió social dels gitanos romanesos, amb la participació de professionals i representants del col•lectiu. En aquesta línia al 2010 desenvolupa el projecte Cavall Fort de lleure infantil amb infants a Badalona.

La Formiga també ha fet accions a l’àmbit educatiu amb projectes d’orientació a les famílies i de prevenció de l’absentisme a diversos municipis i amb un servei de traducció a les escoles a Santa Coloma de Gramenet. A les escoles de Barcelona va desenvolupar el projecte Xué Xiao de mediació intercultural amb famílies xineses.

L’any 2006 la Formiga es trasllada a la seva seu actual al barri del Poble Sec on impulsa el projecte Mon Barri de promoció de les dones immigrades. Amb aquesta actuació l’entitat va ser reconeguda el 2008 amb el premi Maria Aurelia Capmany de l’Ajuntament de Barcelona i al 2015 amb un Premi de la Fundació Bizcabar.

A partir de 2011 La Formiga va situar com a prioritat el treball amb joves i interculturalitat. D’aquí neixen una sèrie de projectes adreçats a joves nouvinguts que combinen el reforç lingüístic amb activitats d’educació en el lleure.

Actualment La Formiga concentra els seus esforços a l’àmbit del  reforç de llengua de joves nouvinguts, al projecte de suport a les dones immigrades Mon Barri i a l’Escola de Llengua.

• Afavorir l’acomodació de la població immigrada, oferint la informació, formació, orientació i acompanyament necessaris per a l’adquisició de les eines per una adaptació integral, òptima i positiva.

• Desenvolupar accions dirigides a col•lectius en situació d’especial vulnerabilitat com: infants i joves, dones, persones immigrades i refugiades, persones en situació d’atur i/o dificultats d’integració sociolaboral, minories ètniques i altres col•lectius.

• Fomentar la convivència intercultural, mitjançant la sensibilització de la població a partir de la promoció de la participació ciutadana i comunitària de les persones nouvingudes i autòctones.

• Oferir formació especialitzada dins de l’àmbit de la intervenció social i intercultural i l’ensenyament de les llengües d’acollida.

• Desenvolupar programes dirigits a joves, per tal d’afavorir el seu procés de desenvolupament personal, mitjançant accions que afavoreixin la seva trajectòria formativa, laboral i/o psicoafectiva.

• Afavorir la consecució de la igualtat de gènere, desplegant projectes dirigits a proporcionar recolzament tan a nivell de formació, com d’orientació i assessorament a dones en situació d’especial vulnerabilitat, així com proporcionar estratègies i recursos per a la conciliació familiar, laboral i social.

• Promoure mesures per a la integració en el mercat de treball de les persones en situació de risc d’exclusió social i laboral.

• Promoure la diversitat i la no discriminació en el món del treball, especialment la integració i la igualtat dels treballadors i treballadores amb dificultats per a la inserció laboral.

Xarxa d’acollida de Barcelona

La Xarxa d’Acollida de Barcelona està integrada per un conjunt de 85 entitats sense ànim de lucre que proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes amb l’objectiu de promoure’n l’autonomia personal i la integració social, alhora que es prova d’aconseguir una cohesió social més efectiva del conjunt de la ciutadania. Les entitats de la Xarxa d’Acollida proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes en els àmbits següents: tràmits administratius, assessorament legal, formació i/o inserció laboral, classes de llengua, sessions de coneixement de l’entorn, salut, atenció social, atenció psicològica i educació no formal. La Formiga forma part del grup de treball de la Coordinadora de la Llengua