Normativa

 

Per inscriure’t als nostres cursos, l’únic que has de fer és omplir la butlleta adjunta que veuràs aquí, omplir-ho amb les teves dades indicant quin curs vols realitzar, i enviar-ho a la següent adreça: info@laformiga.org (o si ho prefereixes, presencialment a la nostra entitat).

A la butlleta trobareu les indicacions per a fer efectiva la matrícula. Si teniu qualsevol dubte, no dubteu en contactar!

 

Document: FITXA-INSCRIPCIÓ.doc (435.50 kb)

Jesús Gómez Pujol

Director Tècnic

Cofundador de La Formiga l’any 2000, ha estat vinculat a entitats de l’àmbit de la immigració i la interculturalitat des de 1988. És llicenciat en Economia per la UB.

2na edició

 

Aquest seminari de 10 hores està adreçat a professorat amb alumnat xinès. Es una formació subvencionada pel Departament d’Ensenyament, i es el 2n any que es realitza a la sede de La Formiga.

Al llarg d’aquesta formació es presentarà la situació actual dels xinesos a la Xina i dels xinesos a Catalunya, aportant situacions i casuística que es produeixen diàriament i que poden contribuir a la creació d’un ambient de proximitat i empatia tant amb el professor com amb la resta de companys a l’aula d’idiomes.

Calendari: 22, 28 i 29 de novembre.
Horari: 17 a 20.15h.
Lloc: La Formiga, carrer Elkano, 74. 08004 Barcelona.

El seminari serà impartit per la Begoña Ruiz de Infante, persona que coneix molt bé la comunitat xinesa. És llicenciada en Filologia Romànica per la UPV-EHU i en xinès mandarí per el Beijing Languages Institute. Master en immigració i educació intercultural per la UB, aquests últims 10 anys ha estat mediadora intercultural als ajuntaments de Santa Coloma i Badalona.

 

TEMARI

 

1. Xinesos a Catalunya
-Dades del padró
-Dades de escolarització
-Dades de la Seguretat Social

2. Presentació del país
El món de d’immigració xinesa a Catalunya NO es el món de la Xina. La situació de les persones en els diferents contexts varia. Els immigrants xinesos en París, poden tenir trets comuns amb els immigrants xinesos a Barcelona, però també tenen les seves particularitats. El context socioeconòmic i cultural en el país d’origen i en el país d’arribada, influeix, i molt , en la forma de viure.

3. Arribada a Catalunya. A diferents etapes d’assentament, diferents modalitats d’actuació.
-La família extensa (organització, relacions, logística)
-La vivenda: compartir pis amb d’altres clans
-Els fils i filles en un nou context adopten un nou paper.

4. Presentació del món del treball i situació laboral a la Xina i a Catalunya . Vídeo (5 min)

5. Els fils i filles a l’escola. L’escola xinesa i l’escola catalana: comparació.
-Contextualitzant a les famílies xineses, als alumnes d’origen xinés i als professors
-La llengua xinesa
-Comunicació no verbal
-L´ aprenentatge del idioma
-L’aprenentatge de la socialització en Catalunya
-Expectatives dels ciutadans d´ origen xinés en matèria de educació

6. La llengua xinesa. Una petita classe de xinès.
-Característiques de la llengua xinesa en comparació amb la llengua catalana
Kit per apropar-nos al univers lingüístic del alumnat de llengua xinesa (Possibilitats de explotació de cara al aula)
-L’aprenentatge de la socialització en Catalunya
-Una cançó i una manualitat per treballar l’empatia

7. Els serveis públics

– Serveis socials
– Serveis sanitaris
– Serveis policials i judicials
– Altres serveis

8. Associacionisme i xarxes socials

9. Religió i festivitats

 

INSCRIPCIONS
Per inscriure’t a aquesta formació, has d’enviar un mail, indicant nom i centre educatiu al que pertanys a: suporteducatiu@laformiga.org, o bé trucan’t per telèfon al 934438207. 

Iniciació al Xinès: llengua i cultura

Curs inicial adreçat a persones amb interès per conèixer aquesta llengua des d’un vessat tant lingüístic com cultural.

Amb aquest curs pretenem omplir un buit present en molts cursos de llengua xinesa, que sovint s’endinsen en continguts específics, sense aportar una visió general dels mecanismes de la llengua, estretament relacionats amb qüestions socials i culturals. Des d’una aproximació àmplia i integradora, es vol fomentar l’interès per la llengua i la cultura xineses i sobretot afavorir un aprenentatge racional, que permeti progressar en l’estudi de manera gradual a partir d’una base sòlida.

  

OBJECTIUS DEL CURS

Aquest curs t’introduïrà a la varietat oral estàndard (mandarí o putonghua) amb escriptura de caràcters simplificats. A l’acabament del curs, l’estudiant haurà assolit uns coneixements bàsics de la llengua des d’una aproximació multidiscilplinària. Serà capaç de mantenir converses senzilles sobre situacions de la vida quotidiana i començarà a llegir i a escriure utilitzant caràcters.


CONTINGUT

 • Societat i cultura: claus per a una comunicació eficaç amb persones de cultura xinesa.
 • Llengua oral: el mandarí en la diversitat lingüística; el pinyin com a sistema per a l’aprenentatge de la pronunciació; els tons en la configuració de l’oral.
 • Llengua escrita: descripció dels caràcters xinesos: formació, composició i tipologies; la varietat de sistemes d’escriptura; la cal.ligrafia com a art al nostre abast.
 • Pràctica de situacions comunicatives: saludar i acomiadar-se; presentar-se i donar les gràcies; demanar i donar informació (personal, d’accions quotidianes…), etc.

 

METODOLOGIA

Es combinarà l’explicació de continguts amb el plantejament de situacions comunicatives reals i la realització de pràctiques d’escriptura. En aquest sentit, es vol fomentar la participació activa dels estudiants, amb un enfocament basat en exercicis adaptats als seus interessos i necessitats. Al mateix temps, es proporcionaran materials addicionals (tant en paper com en línia) que permetin als estudiants aprofundir en els continguts del curs de manera autònoma.

 

CALENDARI:  Dilluns 23 d’abril al 2 de juliol Horari: Dilluns i dimecres, de 18.00 a 20.00h.

Total d’hores: 40h

Professora: Elena Martín Enebral

Preu:  200 euros (10% de descompte amb Carnet Jove: 180 euros)

Data límit inscripcions: 20 d’abril.

 

Ompliu la butlleta d’inscricpíó que trobareu a l’apartat “Subscriu-te!”

 

 

 PROFESSORAT

Elena Martín Enebral

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, postgrau en Estudis d’Àsia Oriental per la UOC i diplomada en Llengua Xinesa per la Universitat d’Estudis Estrangeres de Pequín. Actualment imparteix cursos de llengua xinesa a la Universitat Oberta de Catalunya (en col.laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya) i la Universitat Politècnica de Catalunya (en col.laboració amb el Servei de Llengües i Terminologia). Té també una llarga experiència en traducció i interpretació per a institucions, editorials i agències de traducció.

Mètode d’Ensenyament de català i castellà per a persones d’origen xinès

DESCRIPCIÓ
El Mètode d’Ensenyament de català i castellà per a persones d’origen xinès pretén ser una eina bàsica de treball per al professorat que treballa amb alumnes d’aquesta procedència. El·laborat a partir de l’experiència a les aules dels docents Félix Bordallo i Olga Miguel, aquest Manual vol facilitar l’aprenentatge de la llengua a l’alumnat xinès, tot donant pautes i orientacions comunicatives i metodològiques als professors per tal de superar les dificultats específiques en l’aprenentatge de la llengua que presenta l’alumnat xinès. Entenent les diferències en les estructures de les llengues i els punts de divergència en les dinàmiques educatives, situacionals i comunicacionals presents a les cultures orientals i occidentals, els professors poden millorar la seva actuació educativa.  
  
Continguts
El manual complet està format per 7 unitats ( per a cada llengua, castellà i català ). S’acompanya d’un fulletó de justificació del manual i d’una breu explicació en referència a les pautes culturals i lingüístiques xineses que s’han de tenir en compte a l’hora d’ensenyar segones llengües a aquest col·lectiu.
El nostre mètode d’ensenyament parteix de les formes més habituals d’aprenentatge aplicades a les aules xineses, memorització i repetició a cor, per arribar progressivament a unes formes més occidentals d’aprenentatge, com per exemple la representació de situacions comunicatives a classe.
Al marge de les qüestions més metodològiques, hem de ressaltar també que al llarg del Manual,s’han inclòs alguns apunts culturals que permetran a la persona docent entendre algunes de las dificultats que poden tenir els seus alumnes quan volen aprendre el nostre idioma.
 
Índex del Manual – Llibre del professor/a i de l’alumne/a
Unitat 1 – L’alfabet
Unitat 2 – Grups de consonants
Unitat 3 – Grups de vocals
Unitat 4 – Consolidació i nombres
Unitat 5 – Més nombres, quina hora és?
Unitat 6 – Pot repetir, si us plau?
Unitat 7 – Com es diu vostè?
Annexes
 
 
Per què aquest Mètode?
La llengua és la clau d’accés a qualsevol cultura i el coneixement o desconeixement d’aquesta marca el grau d’integració de l’individu en la societat que l’acull. Per a totes les persones que arriben al nostre país l’aprenentatge de la llengua és imprescindible, i a més a més una feina àrdua i costosa, però pels xinesos ho és encara més.  La llengua xinesa és una llengua conceptual, cada un dels seus símbols representa una idea i no una lletra. A més a més, les diferències gramaticals són abismals, per a que serveixi d’exemple citem algunes diferències importants:
     inexistència dels articles determinats i indeterminats.
–  no utilització de la flexió per al gènere i el nombre
–  inexistència de la conjugació verbal.
 
 Exemple: Wo mingtian qu kan
 Traducció literal: jo demà aniré veure tu
 Traducció: Demà aniré a veure’t
-no existeixen verbs pronominals ni pronoms que substitueixin al CD i al CI
 Exemple: La dona nen menjar acabar poma  després rentar mans
 Traducció: La nena després de menjar la poma es   renta les mans.
 Traducció literal: No es pot dir en xinès.
  
METODOLOGIA
L’enfoc metodològic és principalment comunicatiu. Perseguim que l’alumne pugui utilitzar el sistema comunicatiu de forma efectiva, i per assolir aquest objectiu proposem un mètode interactiu en el que l’alumne és protagonista del seu propi aprenentatge:  ha de tenir múltiples oportunitats per experimentar, per equivocar-se i aprendre de l’error.
Algunes orientacions pels professors
La principal dificultat que ens trobarem és intrínsecament lingüística, en primer lloc hem de pensar que la llengua xinesa és una llengua conceptual, escrita amb caràcters que majoritàriament representen idees. En canvi, en català cada símbol de l’alfabet representa un so. Això implica que les persones xineses han de passar d’una llengua basada en idees a una llengua basada en els sons. Aquests sons els són, en la major part, aliens, i per tant, les primeres dificultats que tindran seran les de reconèixer i reproduir aquests sons. Les següents dificultats apareixeran quan hàgim d’explicar que cada paraula es divideix, de forma bastant estricta, en síl·labes.
 
Quan donin el pas següent, s’enfrontaran a les transformacions que poden patir les paraules segons el seu gènere o nombre, i per als verbs el seu temps verbal, transformacions que amb prou feines existeixen en xinès. A continuació aprendran que l’ordre de les paraules en una frase és molt important, encara que se’n poden amagar algunes… Per altre banda, amb aquest Manual intentem preparar als alumnes (molts d’ells just acabats d’arribar al nostre país i que fins al moment de la seva arribada han tingut pocs contactes amb cultures no-orientals) per a les dificultats que pugin tenir quan entrin en contacte amb persones d’aquest país. Si les dificultats lingüístiques són evidents i al capdavall són només una qüestió de pràctica i memorització, les que anomenem “dificultats culturals” són més insidioses.
Aquestes són barreres per a la comunicació que es creen de manera inconscient, perquè les normes culturals són normes que la persona té i aplica “sense pensar-ho”, i a més a més suposa que són “universals”. En el Manual apareixen algunes consideracions al respecte, en forma de qüestions concretes que resulten de gran interès per al professor, com per exemple el usos del tu/vostè.
 
En ser fruit d’una experiència real en aules amb alumnes xinesos i estar realitzat pels professors/es que han impartit aquestes classes i són coneixedors de la llengua i cultura xineses, es tracta d’un material de gran utilitat per a l’aprenentatge del català i castellà per part de les persones xineses amb l’objectiu final de la millora de les seves condicions de vida i la seva integració sociolaboral.

 

Aquest curs, amb una duració total de 56 hores, està pensat per preparar futurs tècnics/agents d’acollida. L’objectiu del curs es donar eines, informació i formació per a la posada en marxa de les sessions d’Acollida previstes per la Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya (10/2010, 7 maig) 
 

 

 TEMARI

 • La nova llei d’estrangeria
 • Acollida a nivell local: llei catalana d’Acollida
 • Models dels serveis d’Acollida
 • Metodologia de les sessions d’Acollida
 • Immigració, economia i societat
 • Politiques locals d’integració i acollida
 • Característiques i necessitats socials de la nova immigració: Joves, Dones immigrades, Immigració magribina, Immigració xinesa, Immigració llatina, Immigració de l’Est, Immigració de l’Àfrica Subsahariana, Immigració de Pakistan
 
 

Calendari: Pròximament (2012)

Horari: Divendres 17.00 a 21.00h i dissabtes de 10.00 a 14.00h

Coordinadors: Gustavo de Miguel i Jesús Gòmez Pujol

Preu: 325,00e