Curs Agents d’acollida. Ciutadania i Interculturalitat

9 octubre 2014 - 30 octubre 2014

Curs orientat a proporcionar recursos i eines professionalitzadores a aquelles persones interessades a adquirir els coneixements propis dels Agents d’acollida de persones immigrades. Els objectius que persegueix són donar eines, informació i formació per a la posada en marxa de les sessions d’acollida previstes per la Llei d’Acollida així com les tasques d’entrevista d’acollida individual. Aquesta llei es desplegarà el proper any amb la creació de serveis de primera acollida als municipis catalans.

Continguts:

– Immigració i societat. Fluxos migratoris, mercat laboral, estat del benestar, polítiques migratòries. Polítiques locals d’Acollida i Acomodació. Gestió del padró, accés als serveis municipals, regulació de centres de culte religiós, informes d’arrelament i integració social, participació ciutadana. A càrrec de Jesús Gómez, Tècnic d’Immigració.

– Marc jurídic de l’acollida: Estatut d’Autonomia, Pacte Nacional per la Immigració, Llei d’Acollida i Reglament de la Llei d’Acollida. Concepte i Metodologia de l’Acollida. La figura de l’Agent d’Acollida.  A càrrec de Gustavo de Miguel, Tècnic d’acollida.

– Marc legal:  Legislació d’Estrangeria. Laia Costa, advocada

– Esperiències locals

Aquesta formació és pot bonificar en el cas de persones treballadores en actiu quan l’empresa hi estigui d’acord. Per fer la bonificació cal sol·licitar-ho a La Formiga 10 dies abans de l’inici del curs.

 

Data inici: 9 octubre 2014

Data fi: 30 octubre 2014

Periode: 16 hores

Lloc: La Formiga - C. Elkano, 74 - Barcelona

Horari: Dijous de 16 a 20h

Organitzador: La Formiga

Data límit: 2014-10-07

Preu: 100€ (85 € persones aturades, estudiants i altres col·lectius)