- Accions d'acollida a persones xineses

Classes de llengua castellana inicial per a alumnat adult d’origen xinès

De forma continuada La Formiga programa cursos d’iniciació a la llengua castellana per a alumnat xinès que estan impartits per professorat integrat per estudiants xinesos del màster de filologia hispànica de la Universitat de Barcelona.