Escola de Llengua i Ciutadania

L’Escola de Llengua i Ciutadania és un projecte que es va iniciar l’any 2000. Comptem anualment amb dos centenars d’alumnes de diverses nacionalitats. La raó de ser del projecte és donar resposta a la necessitat de formació lingüística en les llengües d’acollida per impulsar l’adaptació de les persones nouvingudes a la societat receptora.

1 març 2017

L’Escola de Llengua i Ciutadania és un projecte que desenvolupa La Formiga des de l’any 2000. Comptem anualment amb dos centenars d’alumnes de diverses nacionalitats. La raó de ser del projecte és donar resposta a la necessitat de formació lingüística en les llengües d’acollida per afavorir l’acomodació de les persones nouvingudes a la societat. La Formiga forma part de la Coordinadora de la llengua de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Escola de Llengua i Ciutadania  incorpora tallers de drets i deures de ciutadania i sortides culturals dels grups de classe.

Com s’organitzen els cursos?
– Els cursos s’organitzen de manera trimestral (gener-març, abril-juny, octubre-desembre), duren 45 hores i funcionen principalment amb professorat voluntari i amb experiència en la tasca educativa.
– És necessari fer una prova de coneixement per assignar a la persona al nivell corresponent.

Tenim diversos nivells

  • Inicials (català) per a joves
  • Alfabetització/lectoescriptura, A1 i A2 (castellà)
  • Alfabetització/lectoescriptura per a xinesos (castellà)

Més informació: info@laformiga.org    Gustavo de Miguel

Aquest projecte es desenvolupa amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona

Diputació de Barcelona

L’Obra Social de La Caixa

i la col·laboració del Centre Cívic El Sortidor