Cursos de reforç de català per a joves d’origen xinès

Imatge de complement
31 març 2011

La Formiga cursos de reforç de llengua catalana per a joves estudiants de secundària d’origen xinès que fa poc que estan escolaritzats a Catalunya. Les classes compten amb professorat que també coneix el xinès mandari per a facilitar el contacte amb l’alumnat nouvingut.

Servei d'orientació i assessorament a immigrats xinesos residents a Catalunya.