CURSOS, TALLERS, SESSIONS D’ACOLLIDA…

Oferim cursos i xerrades a mida amb número d’hores i continguts variables en aquests àmbits:

11 maig 2011

SERVEIS D’ACOLLIDA
– Sessions informatives d’acollida.
– Sessions Mòdul c de Coneixements de la societat catalana

CURSOS, TALLERS I XERRADES A MIDA

Interculturalitat, migracions i resolució de conflictes
– Agents d’Acollida
– Mediació intercultural: tècniques i procediments, perfil i tasques del mediador

– Antirumors
– Inserció sociolaboral per a col.lectius en risc d’exclusió
– Atenció al públic culturalment divers
– Legislació d’estrangeria
– Comunicació intercultural: fonaments i eines, llenguatge corporal
– Dones migrades
– Migracions, interculturalitat i globalització

Àmbit educatiu
– Educació intercultural i antiracista
– Teatre com a recurs d’intervenció socioeducatiu
– Contacontes interculturals per promoure actituds no discriminatòries

Aspectes socials i culturals específics de col·lectius:
– Xinès  – Pakistanès – Europa de l’Est – Àfrica subsahariana – Magrib – Amèrica Llatina

ACTIVITATS DE CULTURA XINESA
– Cal.ligrafia xinesa per nens i adults, contacontes, construcció d’estels, xerrades, etc.
– Introducció a la cultura xinesa

 

 

Serveis per la interculturalitat