Col·laboracions

La Formiga rep suport d’aquestes institucions per a la realització dels seus projectes socials:

Generalitat de Catalunya

Obra Social La Caixa

www.obrasocial.lacaixa.es

Diputació de Barcelona

www.diba.es

Ajuntament de Barcelona

www.bcn.cat