Junta

Junta

La Formiga va néixer amb la voluntat de participar activament de la vida civil i associativa de la ciutat de Barcelona i el seu entorn, i amb aquesta vocació ha portat a terme la seva activitat gràcies a un equip de treball multidisciplinar i un gran nombre de voluntaris que any rere any creuen i participen als projectes de l’Associació.

La Junta directiva de La Formiga es reuneix periòdicament i s’encarrega de regir, administrar i representar l’Associació arreu. Està formada per les següents persones:

Jesús Gómez Pujol (President)

Gustavo de Miguel de Miguel (Vicepresident)

Anna Solà Gromaches (Tresorera)

Trinitat García Marín (vocal)

Pere Via Valls (vocal)

Francesco Massuco (vocal)

Arantxa Griñon (Secretaria)

No hi ha membres per mostrar