- Accions d'acollida a persones xineses

15 juliol 2013

Barcelona xuéxiào

Des des La Formiga presten un conjunt des serveis que tenen com objectiu millorar l’adaptació als centres educatius de l’alumnat d’origen xinès a través d’un millor comunicació entre families, infants i joves i centres. Concretament fem tres tipus d’intervencions: 1. Sessions d’orientació a les families d’origen xinès dels centres educatius de Barcelona,… [ Llegir més ]

31 març 2011

CURSOS DE REFORÇ DE CATALÀ PER A JOVES XINESOS

La Formiga cursos de reforç de llengua catalana per a joves estudiants de secundària d’origen xinès que fa poc que estan escolaritzats a Catalunya. Les classes compten amb professorat que també coneix el xinès mandari per a facilitar el contacte amb l’alumnat nouvingut.

2 Elements trobats