- Accions d'acollida a persones xineses

31 març 2011

Cursos de reforç de català per a joves d’origen xinès

La Formiga cursos de reforç de llengua catalana per a joves estudiants de secundària d’origen xinès que fa poc que estan escolaritzats a Catalunya. Les classes compten amb professorat que també coneix el xinès mandari per a facilitar el contacte amb l’alumnat nouvingut.

2 Elements trobats