Tallers de Drets i Deures Civils

La idea del projecte parteix del fet que les persones immigrades, particularment en el primer període d’estada al país, desconeixen els seus drets o els mecanismes per a fer-los valer. Això comporta que sovint estiguin sotmeses a situacions de marginació tant en el terreny laboral com en l’accés als serveis públics o privats, entre d’altres. A vegades, per les barreres lingüístiques, pel desconeixement del funcionament de la societat d’acollida o pels pocs recursos a l’abast, aquestes persones viuen en una situació d’indefensió i desconeixement de quina és la seva condició i els seus drets i deures en funció d’aquesta. La finalitat del projecte, doncs es fomentar l’equiparació dels drets i deures de les persones immigrades amb la resta de la població.

20 abril 2011

Cicle de tallers per a difondre els drets i deures dels ciutadans dirigits a població nouvinguda. Es realitzen en el si de les classes de llengua de La Formiga,  oferides com a càpsules informatives sobre drets i deures de la ciutadania als alumnes dels nivells Castellà Bàsic II i Català Bàsic I, encara que són tallers oberts a la ciutadania.

Així, mitjançant l’assistència de les persones nouvingudes a les
classes de llengua i per tant donant les primeres passes en l’alfabetització lingüística com a primer pas per a la inserció a la societat d’acollida, La Formiga busca oferir la informació primordial a aquestes persones per
tal que puguin exercir els seus drets de ciutadania (conèixer els circuïts i recursos existents), així com conèixer les seves obligacions, com a via per garantir la seva participació i implicació a la nova societat en igualtat de condicions.
En què consisteixen aquests tallers?
Les sessions consisteixen en xerrades, portades a terme per a professionals especialitzats, d’altres entitats i recursos específics. El contingut de les sessions es treballar el tema de drets i deures de manera pràctica i funcional (exposició de casos, recursos a l’abast…) en diferents àmbits com ara: estrangeria, empadronament, permís de residència i treball, sanitat, educació i formació, habitatge, participació ciutadana, etc.