- Drets i deures

20 abril 2011

Tallers de Drets i Deures Civils

La idea del projecte parteix del fet que les persones immigrades, particularment en el primer període d’estada al país, desconeixen els seus drets o els mecanismes per a fer-los valer. Això comporta que sovint estiguin sotmeses a situacions de marginació tant en el terreny laboral com en l’accés als serveis públics o privats, entre d’altres. A vegades, per les barreres lingüístiques, pel desconeixement… [ Llegir més ]

1 Elements trobats