- Formació lingüística

1 març 2017

Escola de Llengua i Ciutadania

L’Escola de Llengua i Ciutadania és un projecte que es va iniciar l’any 2000. Comptem anualment amb dos centenars d’alumnes de diverses nacionalitats. La raó de ser del projecte és donar resposta a la necessitat de formació lingüística en les llengües d’acollida per impulsar l’adaptació de les persones nouvingudes a la societat receptora.

1 Elements trobats